గిరిజనేతరుల చెలరేగిన వివాదం

పశ్చిమగోదావరి బుట్టాయగూడెం రెడ్డిగూడెం ప్రాంతంలో గిరిజన, గిరిజనేతరుల చెలరేగిన వివాదం వారు ఒకరిపై దాడిలో ఇరువురు కర్రలు వంటి ఆయుధాలతో దాడులు చేసుకోవడంతో గాయాలపాలయ్యారు. పోలీసులు పరిస్థితిని చక్క దిద్దుతున్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking