నన్ను ఎర్రజెండ బిడ్డగానే సాగనంపండి..

నన్ను ఎర్రజెండ బిడ్డగానే సాగనంపండి…….!నోముల నర్సింహయ్య మరణ వాగ్మూలం !వ్యక్తుల మీద కోపంతోనో ఆర్దిక ఇబ్బందుల ఒత్తిడితోనో
పార్టీ నిర్మాణపు వొడుదొడుకుల సమస్యలతోనో……..అమ్మ లాంటి అరుణ పతాకాన్ని వీడి సాధించేదేమీ లేదు.వ్యక్తిత్వాలను చంపుకొని
ఆత్మ గౌరవాన్ని వదులుకొని పవిత్ర విప్లవ కర్తవ్యానికి దూరం కాకండి.
బూర్జువా పార్టీలను వీడి ఎర్రజెండాలతో కొనసాగండి.ప్రజా నేత్ర న్యూస్ రిపోర్టర్ విజయ్ కుమార్

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking