నాయిని సూర్యనారాయణరెడ్డి కుమార్తె వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎచ్చెర్ల ఎమ్మెల్యే గొర్లె కిరణ్ కుమార్

శ్రీకాకుళం జిల్లా, రణస్థలం  విశాఖపట్నం వైజాగ్ కన్వెన్షన్ హాల్ లోఎచ్చెర్లనియోజకవర్గం వైస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నాయిని సూర్యనారాయణరెడ్డి కుమార్తె వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎచ్చెర్ల ఎమ్మెల్యే గొర్లె కిరణ్ కుమార్. ఈ కార్యక్రమంలో లావేరు PACS అధ్యక్షులు బూరాడ చిన్నారావు,వైస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బూరాడ వెంకటరమణ,నాయిని వెంకటేష్,తదితరులు పాల్గొన్నారు.ప్రజా నేత్ర రిపోర్టర్ పాలూరి బుజ్జి రణస్థలం

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking