నూతన వధువరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మళ్ళీ శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు

గూడూరు డివిజన్ నందమూరి అభిమాని సంఘాల నాయకుడు కందలా కృష్ణ రెడ్డి గారి కుమారుడు వివాహానికి సూళ్లూరుపేట కు విచ్చేసి నూతన వధువరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ రెండు తెలుగు రాష్టాల వ్యవస్థాపకులు గౌరవనీయులు శ్రీ మళ్ళీ శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు గారిని హృదయ పూర్వకంగా కలిసి చాలువతో సత్కరించటం జరిగింది సూళ్లూరుపేట టౌన్ ప్రెసిడెంట్ వెంకటేష్ యాదవ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వినోద్ రాయల్ బూదురు రామకృష్ణ తుమ్మ నవీన్ బూదురు శేఖర్ కలవడం జరిగింది రిపోర్టర్ చేని సురేష్.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking