ప్రమాదవశాస్తు విద్యూత్ తీగలు తగిలి మహిళ మృతి

ప్రకాశం జిల్లా..పెద్దారవీడు మండలం సానికవరం గ్రామ పొలాల్లో పిచ్చమ్మ అనే మహిళ గడ్డికోస్తుండగా ప్రమాదవశాస్తు విద్యూత్ తీగలు తగిలి మృతి..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking