యాచకులకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేసిన కానిస్టేబుల్ వెంకోజి

ఊరుకొండ పేట శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం దగ్గర యాచకులకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేసిన ఊరుకొండ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ డి వెంకోజి..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking