నిర్మల్ జిల్లాకు నూతన అదనపు కలెక్టర్ ఫైజాన్ అహ్మద్

ప్రజాబలం ప్రతినిధి నిర్మల్ జిల్లా..

 

నిర్మల్ జిల్లాకు నూతన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ ఫైజాన్ అహ్మద్ జిల్లా పాలనాధికారి ఆశిష్ సాంగ్వాన్ మర్యాద పూర్వకంగా కలసి పూల మొక్కను అందజేశారు.
జిల్లా అధికారులు, ఎం ఆర్ ఓ, ఎం పి ఓ లు, తదితరులు లోకల్ బాడి అదనపు కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తన ఛాంబర్ లో జిల్లా అధికారులు,ఎం ఆర్ ఓ,ఎం పి ఓ, డి.పి.ఆర్.ఓ.తదితరులు మర్యాద పూర్వకంగా కలసి
పూల మొక్కలను అందజేశారు

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking