2వ,సారి ఉత్తమ శాసన సభ్యులుగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ

2వ,సారి ఉత్తమ శాసన సభ్యులుగా ఎన్నికైన చోడవరం గౌరవ శాసన సభ్యులు శ్రీ కరణం ధర్మశ్రీ గార్ని తన నివాసంలో కలిసి అభినందనలు తెలుపుతున్న చోడవరం నియోజకవర్గం వైసీపీ నాయకులు.. సోషల్ మీడియా సభ్యులు..కార్యకర్తలు..ధర్మశ్రీగారు అభిమానులు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking