సంక్రాంతీ సంబరాలు జపాన్ టోక్యో లో TAJ/తాజ్(తెలుగు అసోసియేషన్జె జపాన్) వారీ అద్వర్యం లో ఈరోజు గణంగా జరిగినది

 

ఈ సందర్బంగా మొగుల పోతీలు, గాలిపటాల పండుగ, పిల్లకు draing potilu, ఆట పాటలు థో సరదాగా జరుపుకున్నారు.

భారతీయ ఎన్నారైలు Japan Tokyo city lo నివసిస్తున్న తెలుగు సంఘం సభ్యులు వారి కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితులు అందరు కలిసి అత్త హాసంగా సంబరాలు జరుపుకున్నారు. అని TAJ-జపాన్ తెలుగు అసోసియన్ ఓకే ప్రకటనలో చపారు.
elati pandagali man adamkruthi samparadayalu కొత్త తరం పాటించేలా చపదమా ee TAG ముక ఊదాసం.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking